Blad1
Balans Fotografica
Museum ZuidHolland op 31-12-2017
ActivaPassiva
G1
Waarde camera's museum80409
Inventaris3545
Bank Saldo693
Kas Saldo76
Eigen vermogen84723
8472384723
V&W Fotografica Museum ZuidHolland op 31-12-2017Winst/opbrengstenVerlies/ Kosten
Opbrengsten uit verkoop10643
 Overige inkomsten6217
Leningen Otterloo975
Huur3180
Bedrijfskosten+ Bankkosten11482
Reiskosten vrijwilligers0
Autokosten1750
Portokosten2774
Aankopen2379
Resultaat1783521565
Verlies3730