Blad1
Blad2
Blad3
Balans Fotografica
Museum ZuidHolland op 31-12-2016
ActivaPassiva
D1
Waarde camera's museum79141
Winkelvoorraad17234
Inventaris1584
Bank Saldo4471
Kas Saldo27
Eigen vermogen102457
102457102457
V&W Fotografica Museum ZuidHolland op 31-12-2016WinstVerlies
Opbrengsten uit verkoop9530
 Overige inkomsten1748
Giften 5189
Huur3421
Bedrijfskosten+ Bankkosten5833
Reiskosten vrijwilligers38
Autokosten365
Portokosten1948
Aankopen856
  
Resultaat1646712461
Winst4006